Logo
KOMUNIKAT

Szanowni Klienci
Informujemy o wdrożeniu możliwości zdefiniowania zaufanego urządzenia w bankowości elektronicznej eBankNet Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach. Funkcjonalność ta pozwala na uproszczenie procesu logowania do bankowości elektronicznej z pominięciem drugiego etapu logowania (kodu SMS). Użytkownik wprowadza tylko login i hasło.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją jak zdefiniować zaufane urządzenie: Instrukcja

Bezpieczeństwo
  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
  • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
  • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj